BJ100-DDT

Thông tin chi tiết

Cảm biến BJ100-DDT

Khoảng cách phát hiện dài với thấu kính chất lượng cao

Cấu trúc bảo vệ IP65/IP67(Tiêu chuẩn IEC)

Lựa chọn Light ON/Dark ON bằng biến trở điều chỉnh

Chức năng ngăn ngừa giao thoa

Producer: Autonics

 

 

 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

BJ300-DDT

BW20-24

BF5R-S1-N

E3S-CL2

BPS3M-TDT

BW40-06