ANA1-C08

Thông tin chi tiết

Chân cắm nhanh đầu D8

Thân kim loại

Mức giảm độ ồn: 40dB

Giảm thanh hiệu suất cao

Producer: SMC

 

 

 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

AW20-01BCG-A

AW20-02BG-A

AW20-N02G-A

G36-10-01

AW10-M5B-A

AW40K-04-B