ANA1-03

Thông tin chi tiết

Chân ren 3/8"

Thân kim loại

Mức giảm độ ồn: 40dB

Giảm thanh hiệu suất cao

Producer: SMC

 

 

 

 

 

 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

AW10-M5BG-A

AW40K-04-B

AW40-04BG-A

AW20-01BG-A

AW20-02BCG-A

AW20-N02G-A