ANA1-03

Thông tin chi tiết

Chân ren 3/8"

Thân kim loại

Mức giảm độ ồn: 40dB

Giảm thanh hiệu suất cao

Producer: SMC

 

 

 

 

 

 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

AW40-04D-A

AW40-04BG-R-A

AW10-M5BCG-A

G36-10-01

AW40K-04-B

AW10-M5B-A