A50K-M566-R10

Thông tin chi tiết

Động cơ bước A50K-M566-R10

Động cơ loại chuyển động quay

Góc bước tiêu chuẩn 0.072o/0.036o

Tỉ số truyền 1:10

Loại trúc: trục đơn

Producer: Autonics 

 

 

 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

SCM-38I

TD400

LP-S070-T9D6-C5R

LTE1081J-24VDC

A15K-S545-G7.2

PTE-DPB-302-RYG