A50K-M566-R10

Thông tin chi tiết

Động cơ bước A50K-M566-R10

Động cơ loại chuyển động quay

Góc bước tiêu chuẩn 0.072o/0.036o

Tỉ số truyền 1:10

Loại trúc: trục đơn

Producer: Autonics 

 

 

 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

TB6612FNG

SPB-120-24

LTE1081J-24VDC

LS600-2002N

TD400

10MCY-14-1B