3NE3 225A

Thông tin chi tiết

Cầu chì 200A 1000VA

Dạng gắn trên đế

Producer: Siemens

 

 

 

 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

A9K27106

61F-GP-N2 220V

Omron G3PB-215B-VD

FX4S-1P2

ABN4p125A

CT4S-1P2