TU0604BU-20

Thông tin chi tiết

Ống dây khí màu xanh trong

OD 6mm, ID 4mm 

Cuộn 20m 

Producer: SMC

 

 

 

 

 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

TU0425B-20

TU1208B-100

TU1208BU-20

TU1065B-20

TU0425B-100

TU1065BU-100