TU0604BU-20

Thông tin chi tiết

Ống dây khí màu xanh trong

OD 6mm, ID 4mm 

Cuộn 20m 

Producer: SMC

 

 

 

 

 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

TU1610B-20

T0403B-100-X3

TU0425B-100

TU1208B-20

TU1610B-100

TU1065BU-20