Omron CJ1W-MAD42

Thông tin chi tiết

Module I/O Omron chính hãng

4 đầu vào, 2 đầu ra

Dải tín hiệu rộng, có thể cấu hình tùy ý:

1 to 5 V,
0 to 5 V,
0 to 10 V,
−10 to 10 V,
4 to 20 mA

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

LP-S044-S1D1-C5T-A

MSM042A1B

LP-S070-T9D6-C5R

75280000

TD400

MT4Y-DV-40