E18-D80NK

Thông tin chi tiết

Cảm biến quang thu phát chung

Nguồn nuôi 5VDC

Đầu ra NPN

Khoảng cách phát hiện: 30~800mm

Producer: CT

 

 

 

 

 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

BW20-24

ADS-AE

BWP20-08

BPS3M-TDT

BR400-DDT

E3JK-DR12 2M