WZP-035

Thông tin chi tiết

Cảm biến nhiệt độ loại PT

Can Pt100 phi 3 dài 40mm, dây dài 3m

Dải đo 0~200 độ C

Made in China

 

 

 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

PSN25-5AO

PRCM12-4DP

PRT08-1.5DO

PRT18-8DO

PRL12-4DN

PR08-2DN