WZP-035

Thông tin chi tiết

Cảm biến nhiệt độ loại PT

Can Pt100 phi 3 dài 40mm, dây dài 3m

Dải đo 0~200 độ C

Made in China

 

 

 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

PR12-4AC

EX-13EA

PRL18-8DN

PRT08-1.5DO

PR30-15DP

E2B-M18KS08-WZ-C1 2M