WZP-035

Thông tin chi tiết

Cảm biến nhiệt độ loại PT

Can Pt100 phi 3 dài 40mm, dây dài 3m

Dải đo 0~200 độ C

Made in China

 

 

 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

PRT18-8DO

PRL18-8DP

PR30-15DP

PSN17-5DN

PR12-4DN

PRL12-4DN