WZP-035

Thông tin chi tiết

Cảm biến nhiệt độ loại PT

Can Pt100 phi 3 dài 40mm, dây dài 3m

Dải đo 0~200 độ C

Made in China

 

 

 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

PR18-5DN

PRL18-8DP

EX-13EB

PR12-4DN

PRT08-2DO

PR30-15DP