WZP-035

Thông tin chi tiết

Cảm biến nhiệt độ loại PT

Can Pt100 phi 3 dài 40mm, dây dài 3m

Dải đo 0~200 độ C

Made in China

 

 

 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

PRL18-8DN

PR08-2DN

PRL18-8DP

WRX-10

PR18-5DP

PRT18-5DO