CDJP2L16-20D

Thông tin chi tiết

Mô tả sản phẩm

Xy lanh khí 16x20

 

 

Cách đặt hàng 

 

 

Kích thước

 

 

 

 

 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

CDJ2L10-100Z-B

CDJ2E10-100Z-B

CDM2BZ20-100AZ

CDJ2YF10-15Z-A

CDJ2KB16-30Z-B

CDJP2B6-5D