CDJP2B6-5D

Thông tin chi tiết

Mô tả sản phẩm

Xy lanh khí 6x5

 

 

Cách đặt hàng 

 

 

Kích thước

 

 

 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

MGPM50-50Z

CDJP2L16-20D

CDM2BZ32-150Z

CDJ2KM10-15Z-B

CDJ2D10-15SZ-B

CDJ2E16-60Z-B