CDJ2YF10-15Z-A

Thông tin chi tiết

Mô tả sản phẩm
  • Xy lanh khí thân tròn 10x15

 

 

Cách đặt hàng 

 

 

Kích thước

 

 

 

 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

CDJP2B6-5D

CDJ2B6-15RZ-B

CDJ2B16-100Z-B

CDJ2E16-60Z-B

CDJ2D10-15SZ-B

CDJP2B16-10D