WRX-10

Thông tin chi tiết

Cảm biến nhiệt độ loại K

Phi 5 dài 40mm ren 10

Dải đo 0~600 độ C

Made in China

 

 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

E2B-M18KS08-WZ-C1 2M

PRL12-4DN

PR18-5DN

PRL18-8DN

PRL18-8DP

PSN25-5AO