WRX-10

Thông tin chi tiết

Cảm biến nhiệt độ loại K

Phi 5 dài 40mm ren 10

Dải đo 0~600 độ C

Made in China

 

 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

PSN30-15DN

PSN17-5DN

WZP-035

PR12-2DN

PR30-15DP

PRT08-2DO