WRX-10

Thông tin chi tiết

Cảm biến nhiệt độ loại K

Phi 5 dài 40mm ren 10

Dải đo 0~600 độ C

Made in China

 

 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

PRL12-4DP

PR18-5DP

PRT18-5DO

PRCM12-4DP

PSN17-5DN

PRT18-8DO