PSN30-15DN

Thông tin chi tiết

Cảm biến tiện cận: Loại cảm biến từ

Khoảng cách phát hiện: 15mm

Đầu ra: NPN

Nguồn nuôi: 12-24vDC

Dây dẫn: có sẵn dây dẫn dài 2m

Cảm biến loại hình vuông

 

 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

PR08-2DN

PRL12-4DN

PRT08-1.5DO

WZP-035

PR08-2DN

PRL18-8DP