PRT18-5DO

Thông tin chi tiết

 

Đường kính thân: hình trụ Φ18

Khoảng cách phát hiện: 5mm

Đầu ra: dạng rơle NO (thường mở)

Nguồn nuôi: 12-24vDC

Dây dẫn: có sẵn dây dẫn dài 2m

cảm biến loại đầu bằng (có bảo vệ)

 

 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

PR12-2DN

PRL18-8DN

PRL12-4DP

E2B-M18KS08-WZ-C1 2M

PR08-2DN

PR18-5DP