PRT08-1.5DO

Thông tin chi tiết

Đường kính thân: hình trụ Φ8

Khoảng cách phát hiện: 1,5 mm

Đầu ra: dạng rơle NO (thường mở)

Nguồn nuôi: 12-24vDC

Dây dẫn: có sẵn dây dẫn dài 2m

cảm biến loại đầu bằng (có bảo vệ)

 

 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

PR30-15DP

PRT08-2DO

PR08-2DN

PSN17-5DN

WZP-035

E2B-M18KS08-WZ-C1 2M