PRT08-1.5DO

Thông tin chi tiết

Đường kính thân: hình trụ Φ8

Khoảng cách phát hiện: 1,5 mm

Đầu ra: dạng rơle NO (thường mở)

Nguồn nuôi: 12-24vDC

Dây dẫn: có sẵn dây dẫn dài 2m

cảm biến loại đầu bằng (có bảo vệ)

 

 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

PRT08-2DO

PSN30-15DN

EX-13EB

PR12-4DN

EX-13EA

PSN17-5DN