PR-T10NP

Thông tin chi tiết

Cảm biến quang PR-T10NP 1 đầu thu 1 đầu phát PR-TR10NP+PR-TL10NP

Thu phát riêng thân nhựa ren M18

KC 10m; đầu ra NPN; tùy chọn L-ON/D-ON

Hàng lắp thử máy, không còn hộp carton

Producer: Hanyoung

 

 

 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

BW20-16

BS5-Y2M

K50APFF100GREQP

BF5R-S1-N

ADS-AE

E3JK-DR12 2M