Omron CJ1W-ID211

Thông tin chi tiết

Module đầu vào tín hiệu số CJ1W-ID211

Số lượng đầu vào: 16 chân, dạng bắt ốc

Số lượng đầu ra: 0

Tín hiệu đầu vào: NPN hoặc PNP

Số chân COM: 2 chân

 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

LP-S070-T9D6-C5R

MT4Y-DV-4N

MT4W-DA-4N

MT4Y-DV-40

Omron CP1W-BAT01

Omron CJ1W-MAD42