BS5-Y2M

Thông tin chi tiết

Cảm biến quang BS5-Y2M

Thu phát không điều biến

Có thể lựa chọn Light ON / Dark ON bằng chân kết nối điều khiển.

Nguồn sáng BS5-Y2M Autonics, LED hồng ngoại (950nm)

Producer: Autonics

 

 

 

 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

BPS3M-TDT

BW20-24

BF5R-D1-N

BUP-30

ADS-AE

BF5R-D1-N