BEN10M-TDT

Thông tin chi tiết

Cảm biến BEN10M-TDT

Chỉ thị hoạt động bằng LED xanh

Loại phát hiện : Thu-Phát

Vật mờ đục ɸ16 mm

Chọn Light ON hoặc Dark ON bằng switch

Producer: Autonics

 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

FT-420-10

BF4R-R

E3JK-DR12 2M

BJ100-DDT

CID4-3T

BJ300-DDT