AW40-04-A

Thông tin chi tiết

Bộ lọc điều áp tích hợp trên một thân

Cổng ren vào / ra 1/2"

Dải đo 0~10 bar

Dùng với ống khí D8, D10, D12

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

AW20-02BCG-A

AW30-03-A

AW40-F04-2R-A

AW60-10D-B

AW40-03-A

AW10-M5BG-A