AN302-03

Thông tin chi tiết

Chân ren 3/8"

Mức giảm độ ồn: 35dB

Giảm thanh hiệu suất cao

Producer: SMC

 

 

 

 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

G36-10-01

AW40-03-A

AW30K-03BE-B

AW30-02BDG-A

AW20-02BCG-A

AW20K-02-B